Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług i zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

[x] Zamknij

Szukaj

Informacje

2014-02-14 14:19  (11619 odsłon)


2014-02-12 14:14  (15123 odsłon)


2012-06-07 10:59  (5447 odsłon)


Polecamy

PolitykaPrywatnosci

Polityka Prywatności

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest MEBEL DESIGN Wojciech Kwidziński z siedzibą w Gdyni pod adresem 
ul. Polska 17  81-339 Gdynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9580731209, REGON 192820174    (zwany 
dalej: MEBEL DESIGN).   

2) Inspektorem ochrony danych w MEBEL DESIGN jest Pan Wojciech Kwidziński, adres e-mail: biuro@meblowy.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z 
MEBEL DESIGN umowy o świadczenie usług oferowanych przez MEBEL DESIGN   i wykonania zawartej przez Ciebie z 
MEBEL DESIGN  umowy o świadczenie usług oferowanych przez MEBEL DESIGN, a także wykonania ciążących na MEBEL 
DESIGN obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, 
marketingu   bezpośredniego,   tworzenia   zestawień,   analiz   i   statystyk,   weryfikacji   wiarygodności   płatniczej,   obsługi 
reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) MEBEL DESIGN jest uprawniony   do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: 
Podwykonawcami MEBEL DESIGN) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej  
przez Ciebie z MEBEL DESIGN umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom 
MEBEL   DESIGN   na   podstawie   umowy   o   powierzeniu   przetwarzania   danych   osobowych   zawartej   pomiędzy   MEBEL 
DESIGN a Podwykonawcami MEBEL DESIGN.     Ponadto MEBEL DESIGN jest zobowiązany   do przekazywania Twoich 
danych   osobowych  na   podstawie   bezwzględnie   obowiązujących   przepisów   prawa,   w   tym   na   żądanie   uprawnionych 
sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych 
poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy  
realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców MEBEL DESIGN posiadających siedziby poza obszarem EOG. 
 
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z MEBEL DESIGN  umowy o  
świadczenie usług oferowanych przez MEBEL DESIGN, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po 
tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z MEBEL DESIGN umowy o 
świadczenie   usług   oferowanych   przez   MEBEL   DESIGN.   Natomiast   Twoje   dane   osobowe   utrwalone   w   dokumentacji 
księgowej   będą   przechowywane   przez   okres   wskazany   w   obowiązujących   przepisach   prawa,   w   tym   przepisach 
podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści 
Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych   osobowych,   prawo   wniesienia   sprzeciwu,   a   także   prawo   do   cofnięcia   zgody   w   dowolnym   momencie   jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

9)   W   zakresie   niezbędnym   do   wykonania   zawartej   przez   Ciebie   z   MEBEL   DESIGN   umowy   o   świadczenie   usług 
oferowanych przez MEBEL DESIGN a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez MEBEL DESIGN działań  na Twoje 
żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez MEBEL DESIGN ciążącego na MEBEL DESIGN obowiązku 
prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym 
zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie 
Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie 
danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi MEBEL DESIGN 
informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10)   Możesz   podlegać   decyzji   opartej   wyłącznie   na   zautomatyzowanym   przetwarzaniu   danych   osobowych,   w   tym 
profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę. 

« wróć | wersja do wydruku| odsłon: 13284